Välkomna till Fotograf Jessica Lingerts och Slottsstudion
2021-04-26

Projektstyrning Syd AB

Projektstyrning Syd AB i Malmö önskade en bildbank för hemsida, årsredovisning, trycksaker mm. Uppdraget består av tre delar där del 1 avsåg porträttfotografering av de fyra delägarna samt verksamhetsbilder från kontoret och dess omgivning.